Eroticke-pomucky.org - Platba objednávky č. {cislo_objednavky}

Vážený zákazníku/zákaznice, nyní jsme obdrželi Vaši platbu za zboží.

Vaše objednávka bude zadána pro expedici.

Objednávka:

Číslo: {cislo_objednavky}
Datum: {datum}
Uživatel: {username}

{custinfo}

{products}


CELKEM: {celkem} Kč

 

 

www.eroticke-pomucky.org email: info@eroticke-pomucky.org , tel: +420 776 871 777

Vaše IP adresa počítače číslo 3.90.207.89 byla zaznamenána pro případnou potřebu průkazného potvrzení vaší závazné objednávky.